Välkommen

Jag arbetar med att hjälpa människor som:porträtt Anna Wrangsjö

 • Befinner sig i livskris
 • Grubblar över existentiella frågor
 • Är högpresterande och kör över egna behov
 • Har/har haft cancer eller har anhörig med cancer
 • Är nedstämd, har lättare depression, panikångest
 • Upplever stor inre och/eller yttre stress
 • Är läkare/vårdpersonal som vill träna på patientsamtal
  med skådespelare
 • Jag kan även arbeta med andra frågeställningar efter
  bedömningssamtal.

Läs även mer om vad som är på gång i form av tysta retreatdagar under fliken aktuellt.

Kontakta mig gärna!
info@annawrangsjo.se